اطلاعیه
به اطلاع همکاران محترم درسراسرکشور می رساند باتوجه به حضورمشترک کانون وسازمان درنمایشگاه بین الملی الکامپ در روزهای ۶تا۹ مردادماه سال جاری وبرگزاری برنامه های متنوع پیش بینی شده توسط کانون ازجمله دوره های کوتاه مدت آموزشی وگذرمهارتی ومسابقه درطول نمایشگاه ضمن دعوت ازهمه همکاران گرانقدرجهت بازدید از نمایشگاه ازهمکاران درسطح آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزادکشور که تمایل دارند درارائه آموزش مهارتی مشارکت داشته باشند دعوت بعمل می آید ازطریق انجمن صنفی شهرستان وکانون استان متبوع مراتب اعلام آمادگی خودرا به کانون اعلام فرمایند بدیهی است نحوه مشارکت آموزشگاه های محترم دراین فرآیند ارائه تخفیف به دارندگان بن خرید آموزش ولحاظ تخفیف تاسقف ۲۵٪ شهریه می باشد این بن ها درنمایشگاه توسط کانون کشوری توزیع ودارندگان بن تخفیف به آموزشگاه های منتخب شهرستان ها معرفی خواهند شد ، شایسته است روسای محترم کانون های استانی وانجمن های صنفی جهت برخورداری همکاران گرامی آموزشگاه ها ازفرصت پیش آمده جهت جذب کارآموز نسبت به اطلاع رسانی سریع وشایسته اقدام فرمایند
روابط عمومی کانون کشوری
@kanonirantvto