نمایشگاه بین الملی الکامپ

اطلاعیه به اطلاع همکاران محترم درسراسرکشور می رساند باتوجه به حضورمشترک کانون وسازمان درنمایشگاه بین الملی الکامپ در روزهای ۶تا۹ مردادماه سال جاری وبرگزاری برنامه های متنوع پیش بینی شده توسط کانون ازجمله دوره های کوتاه مدت آموزشی وگذرمهارتی ومسابقه درطول نمایشگاه ضمن دعوت ازهمه همکاران گرانقدرجهت بازدید از نمایشگاه …