0photo_2017-02-05_08-44-00به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، مقام سوم کشوری توسط ثریا فتحی رئیس آموزشگاه مراقبت و زیبایی هدیه در استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۵ کسب شد.