کسب عنوان رتبه سوم مربی نمونه کشوری آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد در رشته مراقبت و زیبایی

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، مقام سوم کشوری توسط ثریا فتحی رئیس آموزشگاه مراقبت و زیبایی هدیه در استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۵ کسب شد.