در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۸/۱۱ جلسه آموزشگاه های آزاد استان چهار محال و بختیاری با حضور نماینده محترم کانون آموزشگاه های آزاد کشور جناب آقای سید اشرفی، مدیریت محترم اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری، مسئولین محترم اداره آموزشگاه های آزاد و مسئولین محترم انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد از ساعت ۱۱ الی ۱۴ در سالن اجتماعات اداره کل فنی و حرفه ای استان برگزار گردید . در جلسه جناب آقای سید اشرفی تغییرات بوجود آمده در کانونئ کشوری و قوانین آموزشگاهی را شرح و در پایان پرسش و پاسخ بین مدیران آموزشگاه ها و ایشان انجام گرفت .