گام اول موفقیت بخش خصوصی دراولین جلسه هیئت نظارت مرکزی در سال ۹۵
گام اول موفقیت بخش خصوصی  دراولین جلسه هیئت نظارت مرکزی در سال ۹۵
* سازمان فنی و حرفه ای؛ در اولین گام به وعده های خود عمل کرد . 
تفویض صدور ابلاغ مربیگری به موسسان آموزشگاهها، تصویب طرح توسعه متوازن آموزشگاهها موسوم به طرح اشباع ، واگذاری انتخاب اعضای هیات نظارت استانها به کانون های  استانی و بازنگری و اصلاح دستور العمل تنبیهات و مشو قهای آموزشگاهها،  از مهمترین مصوبات امروز هیات نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بود .
 هیات نظارت مرکزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور امروز مصادف با ششم اردیبهشت نود و پنج پس از شش ماه عدم تشکیل ، با ترکیب جدیدی از بخش خصوصی و دولتی ،اولین جلسه خود به ریاست دکتر سازگار نژاد را تشکیل داد. 
فضای حاکم بر جلسه با ارایه سخنان دکتر موسوی معاون آموزشی سازمان در خصوص سیاستهای حمایتی سازمان از بخش خصوصی، جهت گیری نوینی را از خود با نگرش جدید به بخش خصوصی به دنبال داشت، به نحوی که سخنان اقای طهرانیان مشاور ریاست سازمان در امور تشکلها در حمایت قاطع از بخش خصوصی و همراهی و حمایت معاونین و مدیران سازمان توام با دفاعیات موثر و موضع قاطع نمایندگان کانون  در هیات، منجر به تصویب کلیه درخواستهای کانون کشوری در اولین سری درخواستهای خود شد. 
شایان ذکر است که کانون کشوری در اولین اقدام کلیه خواسته های خود را در سال جدید با جمع بندی کلیه نظرات قبلی و جدید توام با نظرات کانونها و انجمن های سراسر کشور ، به همراه درخواست تشکیل کارگروه توسعه بخش خصوصی به سازمان ارایه نموده بود که به دستور ریاست سازمان و بلافاصله کارگروه درخواستی تشکیل و اولین سری درخواستهای ارایه شده به هیات ارایه که با اکثریت مطلق آرا به شرح زیر تصویب شد:

۱٫تفویض صدور ابلاغ مربیگری به موسسان آموزشگاهها : با تصویب این درخواست ،وظیفه احراز صلاحیت مربیان بر اساس استانداردهای آموزشی به جای ادارات کل به موسسان آموزشگاههای درجه ۲ ،۱ و ممتاز  تفویض شده و مقررات دست و پاگیر آن حذف میشود . گفتنی است در زمان بررسی این طرح بحث رتبه بندی و مشکلات آن توسط نمایندگان کانون تشریح شد و مقرر گردید در جلسه آتی ، اصلاح آن با مشارکت کانون و سازمان  در دستور کار قرار گیرد. تا تعداد کثیری از آموزشگاهها از امتیاز راتبه استفاده کرده و مابقی آموزشگاهها برای ارتقای رتبه تشویق گردند.
۲٫تصویب طرح توسعه متوازن آموزشگاهها :با تصویب این طرح که به طرح اشباع معروف است ، از این پس هیات های نظارت استانی با همکاری کانونهای استانی میتوانند از صدور مجوز برای رشته ها و آموزشگاههایی که تراکم داشته و یا تاسیس انها توجیه ندارد، خودداری نموده و مجوز صادر ننماید. لذا صدور بی رویه و بی قاعده مجوز برای آموزشگاههای جدید متوقف خواهد شد .
۳٫ تصویب بازنگری دستورالعمل تنبیهات و مشوق ها: یکی از ایرادهای اساسی کانون به دستورالعمل اشاره شده بود که بر اساس آن به سادگی آموزشگاهها با احکام سنگین در آستانه تعطیلی قرار می گرفتند. با دفاعیات موثر و همگام انجام شده دال بر متناسب نبودن وزن و نوع احکام با نمرات ،مقرر شد این دستورالعمل مجددا توسط کانون و سازمان بررسی و اصلاح شود. با اصلاح این ساختار، امنیت سرمایه گذاری آموزشگاهها تضمین شده، دغدغه های موسسان پایان پذیرفته و برخوردهای سلیقه ای بخش دولتی حذف خواهد شد. ضمنا بر اساس اعلام نظر مدیر کل امور حقوقی سازمان اصلاحات انجام شده اگر به نفع آموزشگاهها باشد میتواند عطف به ما سبق شود .
۴٫ تفویض انتخاب اعضای هیات های نظارت استانی به کانون استانها : با تصویب این طرح از این پس کانونهای استانی راسا نمایندگان خود را جهت عضویت در هیات های  نظارت استانی به ادارات کل معرفی خواهند کرد . با این اقدام کانونهای استانی استقلال رای خواهند داشت و اقتدار آنها در استانها بیشتر خواهد شد .
۵٫ از دیگر دستاوردهای طرح شده در این جلسه مهم مخالفت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با صدور ۳۵۰ مجوز مرکز آموزش مجازی توسط وزلرت ارشاد در کشور ودر حمایت از آموزشگاهها  بود که قاطعانه توسط سازمان به وزارت ارشاد و سازمان تنظیم مقررات رادیویی اعلام شد .
در پایان جلسه دکتر سازگار نژاد ضمن تشکر از حضور بخش خصوصی در جلسه ، قاطعانه سیاستهای خود را با محوریت تقویت بخش خصوصی به همه همکاران خود اعلام کرد. سازگار نژاد تاکید کرد که کلیه قوانین و مقررات جاری برای انجام خدمات بخش خصوصی می بایست در دستور کار قرار گرفته به نحوی که بازار کار از ارایه خدمات توسط بخش خصوصی و ما رضایت کامل داشته باشد .
دکتر لیراوی نیز در خاتمه جلسه از کلیه مدیران سازمان خصوصا دکتر سازگار نژاد تقدیر و تشکر کرد و اظهارامیدواری نمود که این نگاه مثبت تا رفع کامل مشکلات بخش خصوصی در نگرش مدیران سازمان استمرار یابد ..
گفتنی است که نمایندگان جدید کانون کشوری در هیات نظارت دکتر لیراوی ،دکتر مومنی ،مهندس عدالتی راد و خانم عینی می باشند
روابط عمومی کانون کشوری