ضمن تبریک و تهنیت روز ملی مهارت ، کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای امیدواریم در پرتو آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی ( ره ) و با بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) و هم افزایی توانمندی های کارآفرینان در سال …