گام اول موفقیت بخش خصوصی دراولین جلسه هیئت نظارت مرکزی در سال ۹۵

گام اول موفقیت بخش خصوصی دراولین جلسه هیئت نظارت مرکزی در سال ۹۵ گام اول موفقیت بخش خصوصی  دراولین جلسه هیئت نظارت مرکزی در سال ۹۵ * سازمان فنی و حرفه ای؛ در اولین گام به وعده های خود عمل کرد .  تفویض صدور ابلاغ مربیگری به موسسان آموزشگاهها، تصویب …

ضمن تبریک و تهنیت روز ملی مهارت ، کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای امیدواریم در پرتو آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی ( ره ) و با بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) و هم افزایی توانمندی های کارآفرینان در سال …