نامه پژوهشگر برتر

مدیران محترم آموزشگاه های آزاد استان چهارمحال و بختیاری با سلام احتراما” با عنایت به نامه شماره ۹۴/۳۰۰/۳۰۵۶۷ مورخ ۹۴/۰۹/۰۸ معاون پژوهشی و برنامه ریزی سازمان فنی و حرفه ای در خصوص انتخاب پژوهنده برتر ستادی و استانی فرم پیوست تکمیل و به همراه مستندات کامل حداکثر تا تارخ ۹۴/۰۹/۱۶ …